Inget vatten i Djupviken

Just nu kommer det inget vatten från brunnen upp till husen i Djupviken.