Kallelse till kårstämman 2016

Kallelsen till kårstämman 2016 i Wasakåren finns nu på medlemsidorna.