Bävrarna 6-7 år

Bäverscouter i Wasakåren

Idag finns det en gemensam avdelning med Bäverscouter inom Wasakåren. Bäveravdelningen består av våra yngsta scouter som är sex till åtta år gamla, dvs. går i förskoleklass eller i första årskursen i skolan.

Vi träffas vanligen på söndagar en till två gånger i månaden och gör något kul tillsammans.

En bäverscout medföljs alltid av en vuxen; förälder eller någon annan nära vuxen. Medföljande får gärna vara med och vara hjälpledare på mötena om intresse finns.

Vad händer på mötena?

Vanligen inleds mötena med en samling, sedan lek och aktivitet enligt terminsprogrammet. Mot slutet av mötet brukar vi fika och avslutar med en samling och information om nästa möte.

 

Vill du vara med?

Gör en intresseanmälan
eller kontakta bäverledarna via mejl: baverledare@wasakaren.se

Lite historia

Mellan 1974 och 1990 fanns det en Bäverscoutförening som bland annat tog fram Bäversagan. Vill ni läsa den finns den här nedan.