Ledare

Följande ledare finns i Rex.

Ring eller skicka ett e-post meddelanden om det är något du undrar över.

Ansvarig ledare:

Foto saknas

Mia Köhler

Ledare
Ordförande i Upplandsslättens scoutdistrikt
E-post: mia.kohler@wasakaren.se
Mobil:
070-271 77 11

Ledare: