Ledare

Följande ledare finns i Panthera.

Ring eller skicka ett e-post meddelanden om det är något du undrar över.

Ansvarig ledare:

Ledare:

Foto saknas

Åsa Willén

Kårordförande
Ledare
E-post: asa.willen@wasakaren.se
Mobil:
070-600 56 90

Åsa svarar gärna på frågor om kåren.

OBS! Gäller det uthyrning av våra stugor hänvisar vi till vår uthyrningspolicy samt vår stuggrupp.