Mallar och loggor

Denna sida är under uppdatering, mallar och loggor kommer att läggas upp efterhand som de är klara.

Loggor, mallar och scouternas grafiska profil hittar du på scoutservice hemsida: Kommunicera scouterna

Wasakårens logga finns för nedladdning här:

Mall för informationsblad: Engagera dig i kåren, Samtycke för personuppgiftshantering (medlemsskap), Samtycke för personuppgiftshantering (Specifikt arrangemang)

Mall för terminsplanering: Höst, Vår

Mall för dagordning: Styrelse, Arbetsgrupp

Mall för protokoll: Styrelse, Arbetsgrupp

Mall för presentation: