Våra stadgar

Wasakåren har antagit nya stadgar 2012-10-20 på grund av direktanslutningen till den nya riksorganisationen Scouterna.


Tidigare var Svenska Scoutförbundets stadgar antagna utan tillägg.