Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi många olika aktiviteter tillsammans. Förutom att lära oss om naturen och friluftsliv leker vi lekar, gör värderingsövningar, har tårttävling och mycket annat! Det finns en enormt stor bredd på scoutaktiviteter men gemensamt för dem är att de följer scoutmetoden, något som är unikt för scouting.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger och hajker

Att åka på läger med sin patrull, avdelning eller hela kåren är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på egna hajker under terminerna och på sommarlovet arrangeras ett större kårläger, ibland även med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempel vara en ledarutbildning på Vässarö eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa. Var fjärde år arrangeras även World scout Jamboree någonstans i världen. Läs mer om vilka arrangemang man kan åka på som scout här:

Scouternas läger i Sverige och världen. »