Arrangemangsbidrag

Nu har ansökningstiden för arrangemangsbidrag från kåren öppnat. Senast den 30 april måste ansökan om bidrag inkommit till kassören. Se ansökningsblankett, samt riktlinjer för ansökan på nedanstående länk:
http://wasakaren.scout.se/for-scouter/bidragsansokan/