Demokratijamboree 2018

Hej alla,

Scouterna har sin stora demokratiska samling: Demokratijamboree den 9-11 november i Karlstad.

På detta möte diskuteras och beslutas om Scouternas framtid. Man träffar även många andra scouter och knyter kontakter över hela landet. Kul va!

Vi i Wasa har rätt att skicka fyra ombud som har rätt att rösta mm, men alla som vill är välkomna att delta i diskussioner mm. Se mer om vad som händer här: http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/

Upplandsslättens scoutdistrikt fixar en gemensam buss där alla ombud från vårt distrikt plus ca 35 andra deltagare får plats. Vi i Wasa kommer betala deltagaravgift + billigaste logi (=golvförläggning) för våra ombud och för Wasascouter som vill med som deltagare (åtminstone för upp till 10 Wasascouter, blir det fler får styrelsen ta ställning till det). Blir det någon Wasascout som inte får plats i distriktets buss betalar vi även resan till Karlstad.

Anmälan till Demokratijamboreen ska vara inne senast den 10 oktober. Det innebär att vi inte kommer kunna välja Wasakårens ombud på kårstämman som är den 16 oktober. Istället kommer kårstyrelsen besluta om vilka som blir ombud.

Anmäl därför ditt intresse för att åka på demokratijamboreen till styrelsen senast den 30 september på styrelsemailen: styrelsen (at) wasakaren.se

Ta chansen att åka på en kul scouthelg där du även kan påverka Scouternas framtid!

Med vänlig hälsning

Anders
för Styrelsen

Se handlingarna här

Inbjudan Wasa Demokratijamboree 2018 i Word-format