Handlingar till kårstämman på hemsidan

Nu finns handlingarna till kårstämman söndagen den 19 november upplagda på hemsidan.
Länk till handlingarna