Kallelse till Kårstämma våren 2019

Nu finns kallelsen till vårens kårstämma på hemsidan.