Dalacamp 2020

DALACAMP 9, DET NIONDE MYSTERIET

LÄGERNAMN OCH TEMA
“Det nionde mysteriet” kommer Dalacamp 2020 att heta!
Det kommer ta avstamp i de åtta tidigare Dalacamp. Vilka läger känner du igen i symbolerna i loggan?
Lyckas vi tillsammans lösa det nionde mysteriet innan lägret är slut…?

VAD ÄR DALACAMP?
Det är Kopparbos storläger som arrangeras med jämna mellanrum och detta blir det nionde sedan 1977.

Kopparbo i sydöstra Dalarna, tre mil sydost om Ludvika.
https://kopparbo.com/kontakt-hitta-hit/

VILKA OCH NÄR
Scouter från hela Sverige, och även utanför Sverige, är välkomna!

Hel period är lördag 25 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad på upptäckare-utmanare (10-18 år).

Kort period är onsdag 29 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad för spårare (8-9 år).

Funktionärsperiod är 23 juli på kvällen – 2 augusti efter lunch och kostar 1250 kr med möjlighet till avdrag om man är med på för- och efterläger.

HUR MÅNGA KOMMER?
Vi räknar med 1500-2500 deltagare och minst 150 funktionärer.

 

En förundersökning av intresset finns här

 

Med vänliga hälsningar

Wasakårens Lägerkommitté