Anmälan Sommarläger 2020

Förundersökning Dala Camp 2020

 • Hej alla scouter!

  DALACAMP 9, DET NIONDE MYSTERIET LÄGERNAMN OCH TEMA “Det nionde mysteriet” kommer Dalacamp 2020 att heta! Det kommer ta avstamp i de åtta tidigare Dalacamp. VAD ÄR DALACAMP? Det är Kopparbos storläger som arrangeras med jämna mellanrum och detta blir det nionde sedan 1977. Hel period är lördag 25 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad på upptäckare-utmanare Kort period är onsdag 29 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad för spårare.

  Detta är en intressekoll inför lägret Dalacamp. Och ingen Riktig anmälan :) -->

  Varmt välkomna!

  Lägerkommittén

 • Behövs för anmälan till lägret.
 • Om scouten har egen mobil kan det vara bra att ha dess nummer
 • Om du är:
  Scout: Ange "<avdelning>"
  Ledare på avd. som är med: Ange "Ledare <avdelning>"
  Ledare utan avdelning: Ange "Ledare"
  Ledarbarn: Ange "Ledarbarn"
  Wasa Funktionär: Ange "Funktionär"
 • Kan vara bra i fall vi har några frågor.
 • Denna person bör vara anträffbar under hela lägret i fall vi behöver komma i kontakt med någon anhörig till scouten.