Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 350 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 16 avdelningar fördelade på 1 bäver, 3 spårar, 3 upptäckar och 2 äventyrar-avdelningar, 5 utmanar- och 2 roverlag.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i någon av våra stugor förutom bävrarna som träffas varannan vecka.

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen, följer upp ekonomin och får rapporter från arbetsgrupperna. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Arbetsgruppen Stugor sköter om våra stugor i Djupviken, Nåntuna samt på Sjövägen och gör mindre reparationer. Några gånger om året träffas vi för att städa och göra lite större underhåll i och omkring stugorna.