Revisorssuppleant

Revisorssuppleanten ska ha fyllt 18 år och väljs av kårstämman.

MÅL MED ROLLEN:

Ersätter ordinarie revisor ifall denna uteblir.

BESKRIVNING:

Samverkar med ordinarie revisor för att ta fram revisorsrapport.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 10-15h i början på året.

TIDPLAN:

Senast tre veckor innan ordinarie kårstämma lämna in rapport över genomgången verksamhet.