Revisor

Revisor ska ha fyllt 18 år och väljs av kårstämman.

MÅL MED ROLLEN:

Vara medlemmarnas kontrollant av att styrelsen följer medlemmarnas vilja vilken uttrycks vid varje kårstämma.

BESKRIVNING:

Inför varje ordinarie kårstämma gå igenom styrelsens budget, utfall och verksamhet samt jämföra den med vid tidigare kårstämma utfäst ambition.

Revisorn har också i uppgift att sätta in sin efterträdare i arbetet.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 10-15h i början på året.

TIDPLAN:

Senast tre veckor innan ordinarie kårstämma lämna in rapport över genomgången verksamhet.