Styrelsen

Enligt nuvarande stadgar ska kårstyrelsen bestå av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga.

Minst en ledamot i kårstyrelsen bör vid valtillfället vara under 20 år.

Kårstyrelsen ansvarar, enligt stadgarna, för Wasakårens verksamhet. Detta innebär bland annat:

  • att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar,
  • att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning,
  • att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt,
  • att ansvarig och myndig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet,
  • att utse delegater till andra beslutande årsmöten,
  • att alla medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister

Kårstyrelsen kan i stor utsträckning påverka vilken roll och vilken arbetsbelastning den ska ha då den föreslår budget och verksamhetsplan för kårens verksamhet.

Styrelsearbetet innebär ofta en balansgång mellan allt det goda och bra som den ser skulle kunna göras och det som är möjligt att genomföra med de resurser som finns tillgängliga.

Kårstyrelsen utser ordförande i de arbetsgrupper kåren organiserar sitt arbete i.