Styrelseledamot

Kårstämman väljer ledamöterna i kårstyrelsen. Kårstyrelsen i sig själv utser vilka som också ska vara medlemmar i en arbetsgrupp, och vilken.

MÅL MED ROLLEN:

Ledamot inom styrelsen ska stödja kårens verksamhet och driva kårens verksamhet framåt.

BESKRIVNING:

En styrelseledamot ansvarar för att:

  • delta och bidra på styrelsemöten och kårstämma,
  • stödja styrelsen med den kompetens som styrelseledamoten besitter,
  • utveckla och förbättra verksamheten,
  • (sannolikt) vara styrelsens kontaktperson för någon av Wasakårens arbetsgrupper, samt
  • se till att efterträdaren blir insatt i arbetet.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 3-4h/månad och storleksordningen 10h för arbete inför kårstämman. Särskilda uppdrag kan innebära större tidsåtgång.

Ofta har en styrelseledamot även andra roller vilket självklart kräver ytterligare tid.

Senast tio dagar innan kårstyrelsemöte ska ledamot som är kontaktperson i en arbetsgrupp överlämna en rapport till sekreteraren som kan skickas ut till styrelsen.

Inför kårstyrelsemöten ska ledamoten förbereda sig genom att ta del av dagordning och handlingar som skickats ut.

Under styrelsemötet ska ledamoten delta aktivt i mötet och, om man är kontaktperson i en arbetsgrupp, rapportera från sin arbetsgrupp.