Utmanarrepresentant

Respektive utmanarlag väljer sin ordinarie representant till kårstyrelsen och en ersättare.

Utmanarrepresentanten har samma ansvar och samma befogenheter som de ledamöter som väljs av kårstämman. Den enda skillnaden är att om utmanarrepresentanten har förhinder påverkar det inte styrelsens beslutsmässighet.

MÅL MED ROLLEN:

Engagerade och intresserade scouter ska få möjlighet att utvecklas inom kårens styrelsearbete.

BESKRIVNING:

Utmanarrepresentant i kårstyrelse utses på årsbasis och byts varje år. Tanken är att representanten ska få lika mycket uppgifter som övriga styrelsemedlemmar men anpassat till sin åldersnivå.

Utmanarrepresentant i styrelsen får utses till kontaktperson för någon av Wasakårens arbetsgrupper.

OMFATTNING:

Uppgiften kräver ca 3-4h/månad, med mindre tid under loven, och storleksordningen 10h för arbete inför kårstämman.

Senast tio dagar innan kårstyrelsemöte ska utmanarrepresentant som är kontaktperson i en arbetsgrupp överlämna en rapport till sekreteraren som kan skickas ut till styrelsen.

Inför kårstyrelsemöten ska utmanarrepresentanten förbereda sig genom att ta del av dagordning och handlingar som skickats ut.

Under styrelsemötet ska utmanarrepresentanten delta aktivt i mötet och, om man är kontaktperson i en arbetsgrupp, rapportera från sin arbetsgrupp.

Under kårstyrelsemötet ska utmanarrepresentanten framföra utmanarlagets frågor och synpunkter.

TIDPLAN:

Utmanarrepresentant utses direkt i början av höstterminen och gäller i ett år.