Här finner du lite dokument för rekrytering.

  • Checklista föräldramöte
  • Checklista prova-på-möte
  • Checklista skolrekrytering
  • Ledarrekrytering
  • Prova på spårare
  • Kontaktuppgiftsblankett