Wasakåren antog en förändring i stadgarna i §13, punkt 10 eftersom ambitionen är att ha två kårstämmor per år. En på våren som hanterar ekonomi och val till styrelse och en på hösten som hanterar nästa års medlemsavgift, verksamhetsplan och budget. OBS: Ännu ej godkända av Scouterna
[bifogade-filer]

 

Wasakåren antog nya stadgar 2012-10-20 på grund av direktanslutningen till den nya riksorganisationen Scouterna.
[lista-filer kategori=”Stadgar 2012-10-20″]

 

Tidigare var Svenska Scoutförbundets stadgar antagna utan tillägg.