Wasakårens arkiv?? Finns det?
Jo, faktiskt!

(Wasakårens av Sveriges Scoutförbund arkiv, enl. förteckning nr 9/1976)

Som säkert många känner till så bildades Wasakåren 1941 efter en sammanslagning av Uppsala kyrkliga scoutkår, grundad 1927, och Waksala scoutkår. Under alla de år som gått har Wasakåren nu uppnått en aktningsvärd ålder och med det skapat historia inom vårt förbund.

Det är ju inte utan att kåren har samlat på sig en del under så lång tid. Lyckligtvis insåg man tidigt vikten av att ta vara på bilder, dokument, program och diverse mindre föremål som så småningom kom att bilda stommen i vårt arkiv. Stora föremål som gamla patrullflaggor finns dock bevarade i Djupviken.

Var finns då kårens samling?

På initiativ av Birger Danfors överlämnades Wasakårens handlingar (1927 – 1975) som deposition till Landsarkivet den 12 december 1975.

Så långt allt väl, men vad hände efter 1975?

I stort sett ingenting. Självklart är bokföring och protokoll sparade i styrelsen. Då är det värre med bildmaterial mellan åren 1975 – 1985. Där finns det ett stort svart hål tyvärr.

Någon samlande kraft för att fortsätta det påbörjade arbetet med vårt arkiv tycks ha självdött efter 1975.

I mitten av 1990-talet insåg Johan (Jojo) Jonson, som museifotograf, att här måste finnas en hel del att göra. I mindre skala började han då samla in lägerbilder, mest dia och en hel del påsiktsbilder. Från och med 2008 finns lägerbilder endast på DVD.

Samlingen har nu vuxit sig stor och omfattar f.n. ca 5000 bilder förutom de som redan finns deponerade i Landsarkivet, 10 videoband och ett stort antal super 8 rullar som är ihopklippta.

Videobanden och super-8 rullarna är nu överlämnade till Svenska Filminstitutet i Grängesberg för deponering under arkivsäkra förhållanden. Vi kommer att erhålla kopior av det materialet som kåren snabbt kan plocka fram vid behov.

Var finns allt och hur är det tillgängligt?

Som nämnts ovan är samlingarna från 1927 – 1975 redan deponerade i Folkrörelsearkivet i Landsarkivet i Uppsala. Allt som kommit till kåren för uppordning och registrering tiden efter 1975 ansvarar, Johan (Jojo) Jonson för.

Det nu pågående arbetet kommer till stora delar att avslutas inom de närmaste åren för slutgiltig deposition i folkrörelsearkivet som finns i Arkivcentrum, Uppsala.

Inkommande material arkiveras fortlöpande enligt de rutiner som för närvarande gäller.

Wasakårens arkiv är efter deponering i Arkivcentrum tillgängligt för allmänheten och arkivalier kan då beställas fram hos arkivarien som hämtar och lägger fram i forskarsalen. OBS, inga arkivalier får lämna arkivcentrum utan skriftligt tillstånd av Wasakårens ordförande.

De arkivalier som ännu inte är deponerade hos Arkivcentrum finns tillgängliga i vårt tillfälliga arkiv. Om du vill veta vad som finns, lyft på luren eller skicka ett mail till vår arkivarie.

Efterlysning

Slutligen ber vi dig som har byrålådan full av Wasabilder eller kanske bara har en bild som du vill dela med dig av att kontakta vår arkivarie.

[personlista avdelning=”arkivansvarig”]