Är du scout men har flyttat hit och vet inte vilka kårer som finns i Uppsala?

Har du aldrig varit scout men skulle vilja börja nu?

Vill du fortsätta som ledare i Scouterna och få en chans att utveckla ditt ledarskap?

I Wasakåren har du möjlighet att engagera dig på många sätt: som scout, ledare eller funktionär. Det är upp till dig. Kontakta oss på nedanstående adress. Vi har även lagt en länk till Upplandsslättens Scoutdistrikt som vi tillhör och till de scoutkårer som finns i och runt Uppsala.

Wasakåren håller till i södra Uppsala med en stuga på var sida av Fyrisån, en i Sunnersta och en i Nåntuna/Sävjaområdet. Båda är lätta att nå med cykel, buss eller bil. Vi har också en övernattningsstuga och en patrullstuga i Djupviken vid Ekolns östra strand.

Titta gärna runt här på hemsidan och läs mer om oss.

Länkar:
E-postadress till Wasakåren

Upplandsslättens Scoutdistrikt

Andra scoutkårer i Uppsala