hero10_tryck_nathaliemalic-8108096

Wasakåren ekonomiskt stöd

Wasakårens stöd finns till för att alla ska kunna vara scouter, oavsett ekonomisk situation.

Bidraget ges till scouter som annars inte skulle kunna delta i kårens aktiviteter. Bidrag kan beviljas för avgifter till hajker och andra avdelningsaktiviteter, läger som kåren åker på samt för medlemsavgiften.

Bidrag beviljas inte för inköp av personlig utrustning som scoutskjorta och sovsäck. Ryggsäck, sovsäck och liggunderlag finns istället att låna av kåren.

Varje ansökan behandlas konfidentiellt av en förtroendeperson, bidragsansvarig, som utses av kårstyrelsen, och den summa som beviljas är individuell. Stödet betalas direkt till berörd avdelning vid hajk/avdelningsaktivitet eller hanteras av kåren vid läger/medlemsavgift.

Hur gör man då en ansökan?

Antingen kan man prata med sin ledare som förmedlar kontakt med bidragsansvarig, eller direkt med bidragsansvarig i kåren. Det går även att fylla i blanketten nedan och posta den till bidragsansvarig eller skanna in den och ladda upp filen. Det går också att fylla i formuläret nedan (kommer snart…).

Flera sätt att få ekonomiskt stöd

Det går att ansöka om pengar från Majblomman. Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Se länksektionen nedan.

Det går även att ansöka om ekonomiskt eller materiellt stöd från Scouternas stödfond. Se länksektionen nedan.

Länkar:
Majblomman och hur en ansökan går till

Scouternas stödfond och hur en ansökan går till

Till Scoutnet

Lathund: Hitta medlemsnummer i Scoutnet

Riktlinjer bidragsansökan ekonomiskt stöd

Ej tillgängligt just nu...

Formulär för bidragsansökan

Ej tillgängligt just nu...

Bidragsansvarig

Christian Demandt

Delar posten som kårordförande med Thomas Pirander, Stödbidragsansvarig, Ledare för utmanarlaget Atlas, Medlem i arbetsgrupperna: Lägerkommittén samt Ledare, Utbildning och Rekrytering
christian.demandt@wasakaren.se Mobil: 072-206 14 21