wasakåren_logotyp_vit_utantext_scoutblå_2000x825

Projektbidrag för utmanarlag och roverlag

Projektbidrag för utmanarlag och roverlag

Utmanarlag och roverlag kan söka projektbidrag för projekt som genomförs före den 1 september.
Bidraget kommer från Prins Gustafs stiftelse och delas ut årligen, under förutsättning att Wasakåren beviljats medel från Prins Gustafs stiftelse. Styrelsen har fastställt fördelningsprincip för projektbidraget samt delegerat till Cissi Edin att ansvara för hanteringen. Det finns inga hinder för att söka både detta bidrag och arrangemangsbidraget från kåren. Observera att ansökan görs på olika sätt för projektbidrag och arrangemangsbidrag.

Projektbidrag

För att laget ska kunna ta del av bidraget krävs följande:

 1. En intresseanmälan, inskickad senast den 15 april
 2. Att en rapport skickas in senast den 1 september
 3. Att pengarna används för att möjliggöra ett projekt som genomförs före den 1 september. Bidraget kan maximalt uppgå till 50% av projektets kostnader.

Intresseanmälan

Varje lag som önskar ta del av bidraget skickar en intresseanmälan till cecilia.edin@wasakaren.se senast den 15 april. Ange Projektbidrag i ärenderaden. Av intresseanmälan ska framgå:

 • Vilket projekt ni planerar att genomföra
 • Beräknad kostnad för projektet
 • Hur många personer som förväntas delta
 • Lagets namn och en utsedd kontaktperson med e-postadress och telefonnummer. Kontaktpersonen (företrädesvis en av scouterna) ansvarar för att informera sitt lag om beviljat bidrag samt att lämna in rapporten senast den 1 september.

Runt den 1 juni får laget ett preliminärt förhandsbesked om hur mycket bidrag de får. Det faktiska bidraget betalas ut efter inskickad rapport (senast 1 september) och baseras på hur många scouter som deltagit (och därmed haft kostnader kopplade till projektet).

Rapport

Laget skriver en kort rapport efter genomfört projekt och skickar till cecilia.edin@wasakaren.se senast den 1 september (en påminnelse kommer att skickas ut strax innan till den angivna kontaktpersonen). Rapporten ska innehålla:

 • Vilket projekt laget genomfört
 • Projektets kostnader fördelade på olika typer av utgifter till exempel transport, mat, materialkostnader
 • Hur många som deltog (hade kostnader enligt ovan)
 • Några lärdomar från projektet

Bidraget betalas ut i mitten av september. Den slutliga summan kan skilja sig något från förhandsbeskedet och står klar först när alla rapporter kommit in.

Projekt – det bidraget ska möjliggöra

Utmanare

Enligt Scouternas program ska utmanarlaget under ett år genomföra en eller flera större utmaningar. Scouterna ska pröva och lära sig nya saker inom ramen för olika målspår. Målspåren är ledarskap, aktiv i gruppen, relationer, förståelse för omvärlden, känsla för naturen, aktiv i samhället, existens, egna värderingar, självinsikt och självkänsla, fysiska utmaningar, ta hand om sin kropp, problemlösning, kritiskt tänkande, fantasi och kreativt uttryck. Utmaningen genomförs i projektform där scouterna ansvarar för hela processen från planering till genomförande och utvärdering. Arbetet med projektet kan ta upp till ett år.

Exempel på projekt som genomförts på senare tid:

 • Kniv- och kajakhajk
 • Leva som förr och hantverk
 • Cykelhajk på Gotland
 • Triathlonhajk med tillhörande koncept och märke
 • Fjällvandring Ramundberget-Ljungdalen
 • Kajakpaddling i inner- och ytterskärgård
 • Vandring i Lettland
 • Bestigning av Kebenekaise
 • Resa till Kandersteg, ett internationellt scoutcenter i Schweiz för att möjliggöra möten med andra scouter från hela världen

Läs mer här: Scouterna: Program: Utmanare

Rover

Tiden som Rover scout ska enligt Scouternas program: ”Roverscouting utmanar gränser. Scouten har samlat på sig erfarenheter och kunskap och väljer vad den vill utveckla vidare. Att utveckla sitt ledarskap, att lyssna och stötta eller att på annat sätt vara redo för livet.”, Här finns både arrangemang och målspår att arbeta med.

Läs mer här: Scouterna: Program: Rover

Senast uppdaterad 2024-03-02