När du går med i Wasakåren registreras du i scouternas medlemsregister Scoutnet. Du får en faktura på terminsavgiften, är försäkrad på mötena och får scouternas tidning.

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. För vissa större aktiviteter som hajker och läger kan en extra avgift tillkomma.

  • Medlemsavgiften i vår kår är 500 kronor per termin.
  • Familjescouter och förälder som är med är avgiften 200 kronor per person och termin.
  • Aktiva ledare och funktionärer är avgiften 50 kronor per termin.
  • Wasakompisar betalar 200 kronor per termin.

När du blir medlem i Wasakåren blir du även medlem i Upplandsslättens scoutdistrikt och i riksorganisationen Scouterna. Alla scouternas medlemmar är även anslutna till någon av världsscoutorganisationerna, WOSM och WAGGGS. Medlemsavgiften till distriktet och till Scouterna ingår i terminsavgiften.

Alla är välkomna i scouterna. Om du vill bli scout men inte har möjlighet att betala hela terminsavgiften kan du höra av dig till Wasakårens styrelse och ansöka om reducerad medlemsavgift. Läs mer om det under fliken Bidragsansökan.

Försäkring

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Svedea Specialförsäkring. När du har betalat terminsavgiften är du medlem i Wasakåren och försäkrad under all scoutverksamhet såsom möten, hajker och läger. För att få mer information om medlemsförsäkringen, hämta hem informationsbroschyr eller göra en skadeanmälan kan du gå in på Scoutservice webbplats.

Tidningen scout

I medlemsavgiften ingår även tidningen Scout som kommer ut med tre nummer per år och skickas till alla som är medlem i Scouterna. Den finns även som webbtidning som du hittar här: Tidningen scout

 

OBS! För att slippa betala medlemsavgiften måste du avsluta ditt medlemskap innan fakturan för terminen skickas ut. Detta kan du göra genom att mejla din avdelningsledare i början av terminen och fylla i formuläret under fliken  Avsluta medlemskap.