puffbild_4_scouter_runt_lägerbål

Familjescouting 6-7 år

Familjescouting i Wasakåren

Idag finns det tre avdelningar med Familjescouter inom Wasakåren som heter Björnarna och Ugglorna (båda i Sunnersta) samt Bävrarna (i Nåntuna). Familjescouterna består av våra yngsta scouter som är sex till åtta år gamla, dvs. går i förskoleklass eller i första årskursen i skolan.

I familjescouting medföljs alltid den unga av en vuxen; förälder eller någon annan nära vuxen. Medföljande får gärna vara med och vara hjälpledare på mötena om intresse finns. Båda blir medlemmar i Wasakåren.

Vad händer på mötena?

Vanligen inleds mötena med en samling, sedan lek och aktivitet enligt terminsprogrammet. Mot slutet av mötet brukar vi fika och avslutar med en samling och information om nästa möte. För mer information se exemplet på mötesupplägg nedan.

Vill du vara med?

Gör en intresseanmälan eller har du frågor kan du använd formuläret (kommer snart…) nedan som går till våra familjescoutledare.

Lite historia

Mellan 1974 och 1990 fanns det en Bäverscoutförening som vände sig till samma åldersgrupp, som bland annat tog fram Bäversagan. Vill ni läsa den finns den här nedan.