puffbild_4_scouter_runt_lägerbål

Familjescouting 6-7 år

Bli scout nu

Familjescouting i Wasakåren

Idag finns det en gemensam avdelning med Familjescouter inom Wasakåren som heter Bävrarna. Vår förhoppning är att vi snart ska kunna ha två avdelningar, en på var sidan Fyrisån. Familjescouterna består av våra yngsta scouter som är sex till åtta år gamla, dvs. går i förskoleklass eller i första årskursen i skolan.

I familjescouting medföljs alltid den unga av en vuxen; förälder eller någon annan nära vuxen. Medföljande får gärna vara med och vara hjälpledare på mötena om intresse finns.

Vad händer på mötena?

Vanligen inleds mötena med en samling, sedan lek och aktivitet enligt terminsprogrammet. Mot slutet av mötet brukar vi fika och avslutar med en samling och information om nästa möte. För mer information se exemplet på mötesupplägg nedan.

Vill du vara med?

Gör en intresseanmälan eller använd formuläret (kommer snart…) nedan som går till våra bäverledare. Genom att använda formuläret får du snabbare svar på dina frågor.

Lite historia

Mellan 1974 och 1990 fanns det en Bäverscoutförening som vände sig till samma åldersgrupp, som bland annat tog fram Bäversagan. Vill ni läsa den finns den här nedan.

Familjescouting 6-7 år