hero8_nm-8103184

Utbildning

Utbildning är bra att ha och inspirerande att genomföra...

Bli scout nu

I kåren kan vi ha studiecirklar om diverse saker som intresserar oss, kurser och olika workshops.

Det finns också utbildningar på distriktet, t.ex. Upplandskurserna och ibland sjukvårdskurser. Läs mer på distriktets utbildningssida som du hittar länk till nedan.

Vi kan också gå kurser i andra distrikt, se länkar nedan.

Scouternas Ledarskapsakademi är scouternas centrum för ledarskap och pedagogik. De tar fram ramverket för Scouternas ledarskapsutbildningar och säkerställer deras kvalitet. Dessa kurser kan vi också gå. Länk finns här nedanför.

Det finns även webbkurser, t.ex. Trygga Möten kursen som alla i kåren som varaktigt har kontakt med barn/ungdomar måste gå åtminstone var tredje år.
Länk finns, ja du gissade rätt, nedanför.

Värt att tänka på är att kåren står för kursavgiften om det är en kurs som är anordnad av Scouterna eller till dem ansluten kår. Kåren står inte för resor till kurser som inte går i vårt län eller angränsande län.

Kursintyg laddas upp via följande formulär.

Länkar:
Distriktets utbildningssida

Scouternas folkhögskola, kurskatalog