Wasakåren logotyp scoutblå medtext 2000x825

Om Kåren

Wasakåren består av drygt 460 medlemmar och håller till i Uppsala.

Wasakåren bedriver sin verksamhet i de sydvästra och sydöstra delarna av Uppsala; i Sunnersta, Vårdsätra, Södra Gottsunda, Nåntuna, Vilan, Bergsbrunna och Sävja.

Kåren är direktansluten till Scouterna och är partipolitiskt samt religiöst obunden. Geografiskt tillhör kåren Upplandsslättens Scoutdistrikt.

Senast uppdaterad 2024-03-01