Vår kår består av drygt 360 medlemmar och vi håller till i Uppsala.

Wasakåren bedriver sin verksamhet i de sydvästra och sydöstra delarna av Uppsala, dvs; Sunnersta, Vårdsätra, Södra Gottsunda, Nåntuna, Vilan, Bergsbrunna och Sävja.

Kåren är en del av Scouterna och är politiskt och religiöst obunden. Geografiskt tillhör kåren Upplandsslättens Scoutdistrikt.