Tält i natten

Bidrag i Wasakåren

Vi vill att alla som vill vara scout ska kunna vara det. Vi vill också hjälpa enskilda scouter, avdelningar, utmanarlag eller roverlag att åka på olika arrangemang.

Det finns tre olika bidrag som kan sökas i kåren:

  • Ekonomiskt stöd om ekonomin gör att det är svårt att vara scout och följa med på olika avdelnings eller kåraktiviteter
  • Arrangemangsbidraget som kan komma ifråga om man ska åka på något arrangemang som till exempel Blå Hajk, Explorer Belt, världsscoutjamboree eller något annat läger längre bort
  • Projektbidrag för utmanar- och roverlag

Det är inte säkert hur mycket som beviljas, om något alls, utan beror på hur många sökanden och hur stor budget som kårstämman beslutat om respektive hur stort bidrag kåren fått från Prins Gustafs Stiftelse.

I stället för personnummer och fullständigt namn provar vi med att använda ditt medlemsnummer. Har du glömt det kan du hitta det genom att logga in i Scoutnet. Medlemsnummer står längst upp till vänster på välkomstsidan när du loggat in. Länk finns nedan i länksektionen.

Gå gärna in på fliken ”Min profil” och kontrollera att din e-postadress och hemadress stämmer när du ändå är inloggad.

Ekonomiskt stöd

Det kan också vara så att det är svårt att få kostnaderna och inkomsterna att gå ihop i bland och scoutkåren vill inte att någon scout ska stanna hemma från hajk/läger eller kanske inte ens kunna vara scout på grund av det.

Läs mer om det på sidan Bidragsansökan ekonomiskt stöd, länk finns nedan.

Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidraget går att söka mellan 1/1 och 31/3. OBS: Sista ansökningsdag för sommarperioden är den 31 mars. Sista datum ändrat på kårstämman hösten 2022.

Det går även att söka för utmanarlag som vill göra något lite extra.

Läs mer på sidan Bidragsansökan arrangemang, länk finns nedan.

Projektbidrag för utmanarlag och roverlag

Utmanar- och roverlag kan söka projektbidrag för utmaningar som genomförs före den 1 september. Projektbidraget går att söka med sista ansökningsdag den 15 april.

Läs mer på sidan Projektbidrag för utmanarlag och roverlag, länk finns nedan.

Senast uppdaterad 2024-03-02