Tält i natten

Bidrag i Wasakåren

Vi vill att alla som vill vara scout ska kunna vara det. Vi vill också hjälpa enskilda scouter, avdelningar eller utmanarlag att åka på olika arrangemang.

Det finns två bidrag, dels det enskilda om ekonomin gör att det är svårt att vara scout och följa med på olika avdelnings eller kåraktiviteter, dels arrangemangsbidraget som kan komma ifråga om man ska åka på något arrangemang som till exempel Blå Hajk, Explorer Belt, världsscoutjamboree eller något annat läger längre bort.

Det är inte säkert hur mycket som beviljas, om något alls, utan beror på hur många sökanden och hur stor budget som kårstämman beslutat.

I stället för personnummer och fullständigt namn provar vi med att använda ditt medlemsnummer. Har du glömt det kan du hitta det genom att logga in i Scoutnet. Medlemsnummer står längst upp till vänster på välkomstsidan när du loggat in. Länk finns nedan i länksektionen.

Gå gärna in på fliken ”Min profil” och kontrollera att din e-postadress och hemadress stämmer när du ändå är inloggad.

Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidraget går att söka mellan 1/1 och 30/4. OBS: Sista ansökningsdag 2022 är den 15 maj.

Det går även att söka för avdelningar och utmanarlag som vill göra något lite extra.

Läs mer på sidan Bidragsansökan arrangemang.

Ekonomiskt stöd

Det kan också vara så att det är svårt att få kostnaderna och inkomsterna att gå ihop i bland och scoutkåren vill inte att någon scout ska stanna hemma från hajk/läger eller kanske inte ens kunna vara scout på grund av det. Läs mer om det på sidan Bidragsansökan ekonomiskt stöd.