Wasakåren logotyp scoutblå medtext 2000x825

Våra stadgar

Wasakåren antog 2019-10-22 en förändring i stadgarna i §4 eftersom möjligheten med att ha två kårordföranden borde förtydligas.
OBS: Ännu ej godkända av Scouterna

Wasakåren antog 2018-03-12 en förändring i stadgarna i §13, punkt 10 eftersom ambitionen är att ha två kårstämmor per år. En på våren som hanterar ekonomi och val till styrelse och en på hösten som hanterar nästa års medlemsavgift, verksamhetsplan och budget.

Wasakåren antog nya stadgar 2012-10-20 på grund av direktanslutningen till den nya riksorganisationen Scouterna.

Tidigare var Svenska Scoutförbundets stadgar antagna utan tillägg.