Scouternas Ledarskapakademi är scouternas centrum för ledarskap och pedagogik. De tar fram ramverket för Scouternas ledarskapsutbildningar och säkerställer deras kvalitet.