Sjung om studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!

Ty:

Wasakårens käcka skara,
främst bland uvar vi vill vara
vi är scouter med humör
som sig bör

U-P-P-S-A-L-A

Uppsala Hurra!

 

rött: stamp med höger fot.