Gatuvy


Visa större karta

Mer information om Sjövägen

Det finns tre byggnader på tomten. Ett lite större hus som kallas Vitsippan. Där har de flesta avdelningar i Sunnersta sina veckomöten. Här håller även Scoutbion hus och många större möten som kårstämman, terminsstarter osv. hålls vanligen här. Vitsippan har en stor altan, dock är det inte alltför mycket sol på den på grund av alla träd.

Det finns också ett lite mindre hus längre upp mot skogen, Backsippan, där äventyrarna har sina patrullyor. Den tredje byggnaden är ett förråd med vidbyggt garage. Det finns även ett tidigare vindskydd som nu tjänstgör som vedbod med eldstad på tomten.

Bakom stugorna finns en väldigt kuperad skog med berg och höga träd. När man är där kan man inte tänka sig att man befinner sig mitt i ett bostadsområde fullt med hus kors och tvärs.

Lite historia

Wasagården kom till på 1980-talet då Wasakåren behövde egna lokaler, tidigare var vi inhysta i församlingsgården och Orrens förskola. Nu fick vi en egen lokal där vi kunde inhysa en massa materiel och ha stora samlingar i.