Här kommer den uppdaterade checklistan för Djupviken att finnas. Den kommer även finnas i en pärm i Djupviken tillsammans med laminerade städinstruktioner per rum.