Sedan länge finns det en röjningsplan för Djupviken, nuvarande version antagen av styrelsen den 24 augusti 2005, eftersom man har velat bevara den öppna naturen som det var när vi fick tillträde till stugan i Djupviken. De olika åldersgrupperna har olika ansvarsområden enligt planen. Läs mer i dokumentet nedan.
[lista-filer kategori=”RöjningsplanDjupviken”]